Umowa przedwstępna kupna mieszkania – co powinna zawierać

Umowa przedwstępna

Kupno i sprzedaż mieszkania to na tyle istotne transakcje, że dla ich bezpieczeństwa warto zawrzeć umowę przedwstępną. Doskonale sprawdzi się w trakcie starania o kredyt, w sytuacji nieuregulowanego stanu prawnego mieszkania czy roszczeniach związanych ze spadkiem.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowę przedwstępną kupna mieszkania zawiera się najczęściej w celu rezerwacji wybranego mieszkania. To bardzo przydatne rozwiązanie szczególnie wówczas, gdy przyszły właściciel jest w trakcie starań o kredyt hipoteczny. Są różne sytuacje, które uniemożliwiają natychmiastowy zakup nieruchomości – właśnie wtedy umowa przedwstępna jest najlepszym rozwiązaniem i daje swoistą gwarancję chęci zawarcia transakcji zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego.

W skrócie umowa przedwstępna to zobowiązanie do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Taka umowa to korzyść w sytuacji, gdy przyszły nabywca stara się o kredyt. Wówczas bank wie, że ma on duże szanse na nabycie mieszkania. W takich sytuacjach można zaznaczyć w umowie, iż kolejna umowa, czyli przyrzeczona dojdzie do skutku, gdy bank wyda pozytywną decyzję kredytową. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej kupujący może wówczas wycofać się z zawarcia umowy przyrzeczonej.

W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w formie cywilnoprawnej żadna ze stron nie jest narażona na dodatkowe koszty. Natomiast jeśli umowa ma zostać podpisana w formie aktu notarialnego, notariusz pobiera opłatę, czyli tak zwaną taksę notarialną.

W tej kwestii warto wspomnieć o zadatku oraz zaliczce. Terminy te często pojawiają się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej. Zadatek to forma zabezpieczenia. Jeśli strona umowy nie dotrzyma zawartych w niej postanowień, druga strona może od niej odstąpić bez konieczności zwrotu zadatku. Jego wysokość to najczęściej 10 proc. wartości mieszkania.

Zaliczka zaś podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej, zaliczka musi zostać zwrócona. Jeśli natomiast umowa właściwa zostanie podpisana, zadatek traktowany jest jako część zapłaty za nieruchomość.

Ważne informacje – zawartość umowy

Umowa przedwstępna powinna zawierać określone informacje, w tym:

• tytuł, datę oraz miejsce zawarcia umowy,

• określenie przedmiotu umowy

• dane mieszkania (adres)

• cena nieruchomości

• określenie stron umowy, dane takie jak imiona i nazwiska, adresy, daty urodzenia, numery dowodów osobistych

• termin, w którym ma zostać podpisana umowa przyrzeczona.

Należy pamiętać o tym, iż umowa przedwstępna nie daje kupującemu prawa do nieruchomości, której dotyczy. Zamieszkać i stać się jej właścicielem może dopiero wówczas, gdy zostanie podpisana umowa właściwa sprzedaży mieszkania, co jest poprzedzone zazwyczaj zapłatą całości kwoty transakcyjnej.

Warto wiedzieć, że roszczenia związane z umową wygasają po roku od momentu, w którym powinna być zawarta umowa właściwa.

Proces związany z tworzeniem umowy przedwstępnej kupna mieszkania i jej zawarciem nie jest skomplikowany. Trzeba jednak pamiętać o informacjach, które powinny być w niej zawarte. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto udać się do notariusza. Warto natomiast mieć na uwadze, iż w tym przypadku podpisanie takiej umowy będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.


Dodaj komentarz