Ubezpieczenie mieszkania – czy warto

modne mieszkanie

Czy warto ubezpieczyć mieszkanie? A czy lepiej być mądry przed, czy po szkodzie? Ubezpieczenia są po to, aby chronić nas przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych wydarzeń. Doskonale sprawdzają się w przypadku samochodów i zdrowia, więc błędem byłoby zakładać, że w przypadku nieruchomości mieszkalnych jest inaczej.

Kiedy musisz ubezpieczyć mieszkanie

Praktycznie jedyna sytuacja, w której jesteś zmuszony do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na mieszkanie, to zakup takiej nieruchomości na kredyt. Bank bardzo często będzie uzależniał pozytywną decyzję kredytową od tego, że wykupisz polisę z cesją na bank. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy coś się z mieszkaniem stanie, bank ma prawo do odszkodowania. W ten sposób instytucja zabezpiecza swoje interesy.

Kiedy możesz ubezpieczyć mieszkanie

Kiedy możesz lub kiedy warto. Warto zawsze, bo zawsze lepiej się zabezpieczać przed losowymi przypadkami. Polisa nie uchroni cię przed bezpośrednimi skutkami takich zdarzeń, ale pozwoli ci zachować finansową płynność i przywrócić nieruchomość do stanu sprzed zdarzenia.

Nieszczęśliwe zdarzenia w mieszkaniu mogą prowadzić do szeregu poważnych życiowych konsekwencji. Najpoważniejsze z nich to utrata zdrowia oraz miejsca zamieszkania. Do tego może dojść utrata miejsca pracy, cennych i osobistych przedmiotów, utrata wyposażenia. Niemal zawsze zdarzenie powoduje mnóstwo stresu u całej rodziny i może odbić się na zdrowiu. Ubezpieczenie pozwala zminimalizować ten negatywny wpływ, ponieważ daje chociaż minimalne poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że otrzymamy środki umożliwiające remont nieruchomości lub zakup nowej.

Istotne jest, aby dobrać ubezpieczenie dopasowane do swoich oczekiwań i potrzeb. Ubezpieczenie mieszkania to ubezpieczenie mienia. Jego zakres może być różny – zarówno pod względem możliwych zdarzeń (np. pożar, huragan, powódź, zalanie, kradzież, uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie), jak i przedmiot ochrony (samo mieszkanie lub mieszkanie i wyposażenie). Pamiętaj, że ubezpieczenie mieszkania to nie ubezpieczenie na życie czy sposób ochrony mieszkańców. Te cele możesz zrealizować wykupując dodatkowe elementy polisy, czyli OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) oraz NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków). Do tego możesz dorzucić assistance, który zagwarantuje ci pomoc fachowców w razie jakichkolwiek problemów pojawiających się podczas eksploatacji mieszkania.

Ubezpieczenie mieszkania pozwala uniknąć sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych zdarzeń tracimy wszystko. Z polisą takie zdarzenia nadal są bardzo uciążliwe, jednak otrzymujemy środki pozwalające nam ponownie “stanąć na nogi”. Ważne jest, aby ubezpieczenie opiewało na odpowiednią kwotę – zgodną z wartością ubezpieczanej nieruchomości. Pamiętaj, iż opłacenie za wysokiej polisy sprawi, iż w razie zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci nam i tak tylko kwotę zgodną z realną wartością nieruchomości.

Posiadanie polisy na mieszkanie odciąża psychicznie. Daje spokój i poczucie, że nawet w przypadku groźnych losowych zdarzeń nie będziemy pozostawieni sami sobie. Środki uzyskane z polisy pozwolą w pełni lub częściowo zrekompensować straty. Jest to też bardzo dobre rozwiązanie w przypadku lokali przeznaczonych pod wynajem. Kaucja nigdy nie jest na tyle wysoka, aby w pełni zabezpieczać nas przed szkodami wynikłymi podczas zajmowania mieszkania przez lokatorów.


Dodaj komentarz