Ubezpieczenie budowanego domu

budowa domu

Ubezpieczenie budowy domu to przede wszystkim zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi – pożarami, powodziami czy upadkiem drzewa. Niektórym szkodom trudno zapobiec, z tego powodu warto rozważyć wykup polisy, nawet w sytuacji, gdy nie jest ona obowiązkowa.

Czy wykup polisy na budowę domu jest obowiązkowy?

Ubezpieczenie budowy domu nie jest obowiązkowe, jeżeli inwestycja realizowana jest ze środków własnych. W przypadku gdy jest finansowana kredytem hipotecznym, wykupienie polisy jest wymagane przez bank. Najczęściej wystarczające jest podstawowe ubezpieczenie, które obejmuje zdarzenia losowe: pożar, wichurę, uderzenia pioruna, upadek drzewa, przepięcia, grad czy zalanie z powodu topniejącego śniegu lub deszczu.

Ubezpieczenie budowy wykupić można nie tylko w sytuacji stawiania domu od podstaw, ale także jego przebudowy lub rozbudowy oraz stawiania budynków dodatkowych, np. garażu.

Co obejmuje ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu wykupić można już od pierwszego etapu budowy, czyli stawiania fundamentów. Dla dwóch pierwszych faz budowy dostępna jest ochrona podstawowa, czyli ubezpieczenie murów, ścian oraz innych elementów nieruchomości od zdarzeń losowych.

Po zamknięciu stanu surowego możliwe jest rozszerzenie ubezpieczenia o ochronę przed kradzieżą z włamaniem. Ten typ polisy oferuje rekompensatę szkód powstałych w wyniku zawłaszczenia pozostawionych w domu narzędzi i materiałów budowlanych. Aby szkoda została uznana przez ubezpieczyciela, konieczne jest zabezpieczenie okien, drzwi oraz dachu drzwiami zamykanym na zamek. W zależności od wymogów stawianych przez firmę ubezpieczeniową, konieczne może być także zastosowanie dodatkowych środków ochrony – atestowanych zamków, rolet antywłamaniowych czy krat.

Ile wynosi koszt ubezpieczenia budowy domu?

Koszt ubezpieczenia domu zależy od kilku czynników, m.in. lokalizacji. Ubezpieczenie domu w drogim miejscu, np. w dużym mieście, będzie droższe niż w pozostałych. Na cenę wpływ ma także rodzaj konstrukcji i sama wartość nieruchomości.

Jakie szkody podlegają wyłączeniu?

Rodzaje wyłączeń od ubezpieczenia różnią się w zależności od firmy. Do podstawowych należą szkody powstałe w wyniku umyślnego działania, przemarzania elementów domu, wady konstrukcji, a także jej uszkodzenia przez pojazdy w trakcie prac budowlanych. Oprócz tego ubezpieczenia nie otrzymamy w przypadku nielegalnej rozbudowy lub przebudowy domu.
W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, zdarzenia losowe w podstawowej polisie mogą nie obejmować powodzi.

Co po zakończeniu budowy?

Polisą objęty jest czas od rozpoczęcia budowy domu, do jego odebrania przez nadzór budowlany, jako gotowego do zamieszkania. Umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi zawierane są najczęściej na 12 miesięcy.

Jeżeli ubezpieczenie nie zostało wykorzystane lub budowa zakończyła się przed końcem czasu jej obowiązywania, istnieją dwie opcję – zwrócenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego o zakończenie polisy i zwrot niewykorzystanych składek lub zmiana i kontynuacja polisy, której przedmiotem będzie gotowy już dom.


Dodaj komentarz