Wyłączenie działki z produkcji rolniczej

działka rolna

Działki rolne zwykle mają niższą cenę niż działki budowlane. Nic więc dziwnego, że część inwestorów decyduje się na zakup gruntu rolnego z myślą o wybudowaniu na nim domu. Należy jednak pamiętać, że pozwolenie na budowę będzie można uzyskać dopiero po wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Cała procedura odrolnienia odbywa się w dwóch etapach i wymaga przeanalizowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisu z rejestru gruntów.

Na początek należy ustalić, jakie jest przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania ma charakter prawa miejscowego i uchwalany jest przez gminę. To on określa jakie inwestycje mogą być realizowane na danym terenie. W przypadku, gdy zgodnie z zapisami planu działka przeznaczona jest na cele produkcji rolniczej, należy złożyć wniosek do urzędu miasta lub gminy o zmianę obowiązującego planu zagospodarowania. Jeśli na danym terenie nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas należy wystąpić do urzędu miasta lub gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która określać będzie, że na danej działce można wybudować dom mieszkalny. Może się także zdarzyć, że dany teren w planie zagospodarowania przestrzennego ma inne przeznaczenie niż cele rolne i wówczas pierwszy etap procesu odrolnienia działki jest zrealizowany.

W przypadku gruntów rolnych, które zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta, nie stosuje się przepisów o odrolnieniu, gdyż są one odrolnione na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunt taki, nawet jeśli w planie miejscowym jest przeznaczony na cele budowlane, wciąż wymagać będzie wyłączenia z produkcji rolnej.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pozwoli na wykorzystanie go na cele inne niż rolnicze. Właściciel działki powinien znać klasę gruntu, a także pochodzenie gleb, ponieważ to od nich zależy, czy konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Grunty klasy IV, IVa, IVb, V i VI pochodzenia mineralnego nie wymagają wyłączenia z produkcji rolnej. Natomiast grunty o klasie bonitacyjnej gleby od I do III oraz od IV do VI w przypadku gleb pochodzenia organicznego już tak. W tym celu należy złożyć w starostwie powiatowym wniosek zawierający m.in. informacje o tytule prawnym do nieruchomości, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, projekt zagospodarowania działki. Najlepiej skontaktować się z właściwym urzędem i dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane, żeby złożyć od razu kompletny wniosek.

Złożenie wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest bezpłatne. Dopiero po uzyskaniu decyzji, właściciel gruntu jest zobowiązania do zapłaty tzw. należności oraz opłaty rocznej. W sytuacji, gdy grunt ma być przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, do określonej powierzchni opłaty te nie obowiązują. Dotyczy to gruntów do 500 mkw., na których powstać ma dom jednorodzinny i do 200 mkw. na każdy lokal mieszkalny, w przypadku, gdy inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny. Gdy wskazane powierzchnia zostanie przekroczona, należność oraz opłaty roczne zostaną naliczone od nadwyżki.


Dodaj komentarz